ROMPOX D3000

Je sanační dvousložková hmota spárovací hmota z epoxidové pryskyřice určená pro sanaci stávajících betonových spár. Vhodná pro veřejné a soukromé plochy, na kámen a beton pro střední až velké dopravní zatížení.

Cena zahrnuje 2,5 kg dvousložkové hmoty D2000 a 25 kg pytel křemičitého písku. 

Vlastnosti

 • Pro šířku trhlin ve spárách od 3 mm
 • Pro hloubku trhlin ve spárách od 10mm
 • Málo vodopropustná
 • Samozhutňovací
 • Vodou emulgovatelná
 • Vysoce pevná
 • K sanaci vadných betonových ploch
 • Zpracovatelná při drobném dešti
 • Při drobném dešti není třeba zakrývat plochu
 • Rychlé uvolnění pro dopravu
 • Zpracovatelná při teplotě podloží > 0 ºC